Spotkanie superwizorów psychoterapii uzależnień

Szanowni Państwo- Koleżanki i Koledzy Superwizorzy.

Mija pierwszy rok działalności naszej Rady. W tym czasie podjęliście decyzję o włączeniu się w inicjatywę porozumienia Towarzystw i uzyskaliście tytuł superwizorów psychoterapii uzależnień nadawany przez RSPU w trybie nadzwyczajnym lub w uznaniu dla Waszej działalności. Continue reading