Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień.

W dniu 30 marca 2021 opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień. Skład tego Zespołu jest dostępny na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/27/. Będziemy tam reprezentowani przez przewodniczącą RSPU. Będą też mogły być powoływane zespoły do pracy nad różnymi szczegółowymi kwestiami, mam nadzieję na Wasze merytoryczne i mentalne wsparcie.

Regulamin egzaminu do certyfikatu superwizora nadawanego przez RSPU

RSPU opracowała regulamin egzaminu do certyfikatu superwizora nadawanego przez RSPU. To ostatni krok domykający procedurę aplikacyjną. Uchwałę w tej sprawie podjęliśmy na ostatnim naszym posiedzeniu w ubiegłym tygodniu. Załączamy dokument. Dziesięciu aplikantów jest już blisko możliwości podejścia do egzaminu, stąd niezbędne było domknięcie całej ścieżki. Przypominamy, że do każdego z Was posiadającego certyfikat superwizora nadawany przez naszą Radę mogą zwrócić się osoby otwierające ścieżkę aplikacji, o poprowadzenie w tym procesie, które kończy się rekomendacją do w wym. egzaminu.