Od wielu lat brakowało nam wsparcia instytucjonalnego w dbaniu o utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i etycznego zawodu terapeuty uzależnień. Po likwidacji Komisji Etyki i systemu potwierdzania certyfikatów specjalisty i instruktora terapii uzależnień, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień po konsultacjach w środowisku zdecydowała się wziąć odpowiedzialność za rozwój postaw etycznych terapeutów zarówno w psychoterapii jak i w superwizji.

Postanowiliśmy rozpocząć ogólnopolską akcję adresowaną do kolegów terapeutów, mającą na celu uwrażliwienie się na problemy etyczne i dobrowolne poddanie się etycznej ocenie swojej pracy. Szansą na to jest wstąpienie do jednego z czterech Towarzystw skupiających terapeutów uzależnień (Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień) i podpisanie deklaracji Kodeksu Etyki Zawodowej. Jako Rada Superwizorów jesteśmy za wdrażaniem nowych kierunków i sposobów pracy z osobami uzależnionymi. Jest dla nas ważne, aby zarówno nowe jak i stare metody pracy były etyczne i odpowiedzialne – a to, zagwarantować może przede wszystkim superwizja kliniczna pracy indywidualnej terapeutów uzależnień oraz pracy zespołów. Coraz więcej placówek zgłasza się do superwizorów o systematyczną współpracę. Aby sprostać oczekiwaniom uruchomiliśmy proces aplikacyjny dla kandydatów na nowych superwizorów psychoterapii uzależnień. Zapraszamy do szkolenia się w tym zakresie pod nadzorem superwizora z większym doświadczeniem, posiadającego już certyfikat naszej Rady.

Trzecim wymiarem etycznej postawy terapeuty i superwizora jest systematyczny rozwój. Będziemy promowali wszelkie dokształcanie się indywidualne i grupowe realizowane przez poszczególne Towarzystwa, jak i szkoły Psychoterapii. Rada Superwizorów planuje akredytowanie poszczególnych projektów, aby przywrócić zwyczaj zbierania punktów edukacyjnych. System ten jednak wymaga jeszcze dyskusji i ustaleń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Towarzystw.

Akcja 3 x TAK jest projektem długofalowym i ogólnopolskim. Chcielibyśmy, aby każda placówka lecznictwa uzależnień mogła wywiesić nasz plakat, gdzie wpiszą nazwę towarzystwa gdzie przynależą, jakiego mają superwizora i wywieszą swoje certyfikaty. Chcemy zapoczątkować dobry styl rekomendacji i informacji o kompetencjach placówek i ich zespołów. Naszym zdaniem jest to wyraz szacunku dla naszych pacjentów i ich praw.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, aby przystąpić do naszej Akcji 3 x TAK należy:

 1. Wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy
 2. Potwierdzić u superwizora fakt pozostawania pod jego nadzorem.
  (Przez cały okres rekomendacji- w razie zmiany superwizora, należy o tym powiadomić i przesłać ponownie jego zaświadczenie)
 3. Przekazać listę terapeutów wraz ze wskazaniem, do jakiego Towarzystwa należą
  (Rada ustaliła, że konieczne jest, aby minimum 80% zespołu przynależała do Towarzystwa)
 4. Przedstawić wykaz szkoleń jakie przeszli terapeuci indywidualnie lub zespołowo w ciągu ostatniego roku kalendarzowego.
 5. Podpisać deklarację systematycznego potwierdzania autentyczności podanych danych
  (minimum 1 x na 12 mc – rekomendacja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia)
 6. Zakupić plakat i indywidualne wklejki do plakatu potwierdzające udział w naszej Akcji.Uwaga - Przed wypełnieniem formularza przygotuj

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj następujące załączniki:

 1. Uzupełniony plik z wykazem personelu terapeutycznego placówki: Wzór wykazu
 2. Skan zaświadczenie o superwizji placówki z podpisem superwizora: Wzór zaświadczeniaPrzejdź do formularza