Akcja 3 x TAK jest projektem długofalowym i ogólnopolskim. Chcielibyśmy, aby każda placówka lecznictwa uzależnień mogła wywiesić nasz plakat, gdzie wpiszą nazwę towarzystwa gdzie przynależą, jakiego mają superwizora i wywieszą swoje certyfikaty. Chcemy zapoczątkować dobry styl rekomendacji i informacji o kompetencjach placówek i ich zespołów. Naszym zdaniem jest to wyraz szacunku dla naszych pacjentów i ich praw.
Przejdź do formularza