Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy, przekazuję do Waszej wiadomości postulaty sformułowane przez nas – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ.

Egzamin do certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 29.04 2022 odbył się pierwszy egzamin wieńczący proces aplikacji do certyfikatu superwizora przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Katarzyna Czerwonka  pod opieką superwizora Joanny Wawerskiej-Kus zakończyła swój proces aplikacji, przedstawiła i obroniła swoją pracę przed komisją egzaminacyjną w składzie: Grażyna Rychlicka-Schirmer, Iwona Kołodziejczyk i Rajmund Janowski. Komisja pozytywnie oceniła poziom wiedzy i ...

Odszedł dr Marek Grzyb

Nie żyje dr Marek Grzyb, lekarz psychiatra, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Członek Zespołu Do Spraw Opracowania Reformy Systemu Leczenia Uzależnień przy MZ. Wspominając Jego zaangażowanie w leczenie pacjentów, aktywność we wprowadzaniu zmian w dziedzinie uzależnień w Polsce, składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Współpracowników w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień Agnieszka ...

Wielkanoc 2022

Solidarni z Ukrainą

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień wyraża swoją solidarność z broniącymi swojej wolności Obywatelami Ukrainy. Nasze myśli i serca są z Wami! Popieramy Wasze prawo do bezpiecznej i niezależnej Ojczyzny.

Zaproszenie na V Konferencję Superwizorów „Pomiędzy kanonem i wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej V już Konferencji pt „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem” organizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień. Wstępne informacje zawiera załącznik, termin to 16-18 września 2022, ale ...

Życzenia świąteczne RSPU

Uchwała nr 6 RSPU nr 6 z dnia 14.12.2021

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala uruchomienie procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU w trybie nadzwyczajnym dla osób, które do 30 czerwca 2021 uzyskały wpis na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Sprawozdanie z IX zjazdu superwizorów psychoterapii uzależnień

W dniu 04.12.2021 odbył się doroczny zjazd superwizorów i aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych w Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się on-line. Obecnych było 27 osób.

IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci. Zapraszam tradycyjnie i serdecznie na nasz IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, który odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021 w g. 10.00-14.30, w formie on-line. Jesteśmy nadal w procesie zmian, które modyfikują nasz system lecznictwa, mimo, że jeszcze nie wyłonił się ich ostateczny kształt. Staraliśmy się w tym czasie angażować i wyrażać ...