Rekomendacja szkolenia SuperKRAK-UZ

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Dziś na moje ręce przyszła rekomendacja dotycząca szkolenia
SuperKRAK-UZ od prof. Barbary Bętkowskiej Korpały- Krajowego
Konsultanta w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Wnioskowałam w imieniu RSPU o taką opinię, przedkładając wszystkie
stosowne dokumenty i zapisy tworzące ramę tego szkolenia.

Oznacza to, że nasze szkolenie aplikantów spełnia wymagania tego
rodzaju przygotowania do roli superwizora psychoterapii uzależnień. Co
za tym idzie opinia ta daje potwierdzenie wartości naszej ścieżki w
tym zakresie.

Cieszę się i spieszę Wam o tym powiedzieć. Gratuluję wszystkim,
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie i działającym w nim
zarówno merytorycznie jak i administracyjnie.

Agnieszka Litwa-Janowska

Uchwała nr 5 z dn. 21.05.2023

RSPU w trybie obiegowym i jednogłośnie zdecydowało o przedłużeniu trybu nadzwyczajnego (uchwała RSPU nr 6/2021) ubiegania się o certyfikat RSPU przez osoby wpisane na listę KBPN. Zgodnie z tą decyzją o certyfikat w tym trybie można ubiegać się do dnia 31.12.2023. Pozostałe wymagania zawarte w uchwale RSPU 6/2021 pozostają bez zmian. W załączeniu tekst jednolity- Warunki trybu nadzwyczajnego uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Stowarzyszenie W Dobrą Stronę, oraz Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych sygnatariuszami RSPU

Witamy nowe Stowarzyszenia w Porozumieniu RSPU

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci, Przekazuję Wam dobrą wiadomość-  do porozumienia tworzącego RSPU dołączyły dwa kolejne Towarzystwa- Stowarzyszenie W Dobrą Stronę, oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych.


Naszą umowę przypieczętował aneks podpisany przez Stowarzyszenia sygnatariuszy porozumienia RSPU. Mamy nadzieję na nowe i ciekawe otwarcie w pracy Rady na rzecz superwizorów oraz środowiska psychoterapeutów uzależnień. 


Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

Nowy Superwizor Psychoterapii Uzależnień

Z przyjemnością informuję, że dziś odbył się kolejny egzamin przed RSPU i w jego wyniku certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień uzyskała Iwona Szmalenberg. Dorota Reguła była opiekunem prowadzącym Aplikantkę.


Gratuluję serdecznie uzyskania certyfikatu Superwizorce, ale też prowadzącej merytorycznie i szkolącym w SuperKRAK-UZ.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

X Zjazd Superwizorów i aplikantów RSPU

Czwartego grudnia br. już po raz dziesiąty w historii istnienia naszej Rady spotkaliśmy się na Zjeździe superwizorów i aplikantów, zrzeszonych wokół RSPU. Na pierwszym planie była radość, że widzimy się na żywo, ale także przyjemność z faktu, że osobiście dyskutujemy, słuchamy wystąpień, dzielimy refleksją, a wszystko to w pięknych wnętrzach krakowskiego Magistratu.

Czytaj dalej „X Zjazd Superwizorów i aplikantów RSPU”

Inaugurujące posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zawiadamiam Was, że w 22.11.2022 odbyło się posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień inaugurujące nową, czwartą już kadencję. Ukonstytuował się skład RSPU złożony z członków rekomendowanych przez tworzące ją towarzystwa.

Czytaj dalej „Inaugurujące posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień”

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów superwizji.

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

O nas: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń w dziedzinie uzależnień- aktualnie z rekomendacji KBdsPN, wcześniej opartych na akredytacji PARPA. Jako współzałożyciel Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, która powstała w 2013 r w oparciu o porozumienie czterech Towarzystw* promujemy w Polsce ideę kształcenia w superwizji oraz respektowania zasad etycznych w naszym zawodzie. O szkoleniu:

 • szkolenie posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018), jest zasadniczą częścią pierwszej w Polsce ścieżki aplikacji superwizora (szczegóły www.radasuperwizorow.pl) w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, umożliwiającą uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień nadawanego przez RSPU**. Kadra: – superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej indywidualnej i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień Adresaci: – osoby, które zamierzają ubiegać się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień RSPU i uzyskają status aplikanta (szczegółowe warunki: www.radasuperwizorow.pl) O ramie:
 • całość szkolenia obejmuje 122 godziny i zawiera osiem zjazdów w systemie piątek-sobota:.
  ● 80 g. o charakterze seminaryjno- warsztatowym prowadzonych przez różnych superwizorów z kadry
  ● 42 g prowadzonej przez superwizora- opiekuna grupy, superwizji procesu superwizji
 • zjazdy odbywać się będą z częstotliwością raz na dwa- trzy miesiące O możliwościach i sposobach realizacji:
  Aplikanci- uczestnicy szkolenia będą mogli:
 • rozwijać swoje kompetencje podczas zajęć seminaryjno- warsztatowych,
 • przedstawiać i omawiać procesy i zjawiska prowadzonych przez siebie superwizji, podczas zajęć z opiekunem;
 • przygotować i przedstawić pracę- esej w wybranej przez siebie tematyce z obszaru superwizji. Zapisy na szkolenie:
  Rejestracja elektroniczna- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew2HwfKJugQ4e_j2C-hKJl3rdt6FK8wUdZgrs3pgHRr35TeQ/viewform
  Dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura KRAK-UZ
  Osoby spełniające kryteria formalne odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem KRAK-UZ
  Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 https://kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/superkrak-uz-krakowska-szkola-superwizorow-psychoterapii-uzaleznien/ , krakuz@kstu.pl , telefon biuro: 796 101 616
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
  ** uzyskanie certyfikatu superwizora RSPU nie jest równoznaczne z wpisem na listę superwizorów prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Spotkania, które kształcą.

Rozpoczynamy cykl spotkań on-line dla superwizorów i aplikantów przy RSPU

Pierwsze z nich poprowadzi r. pr. dr Kamila Kocańda:

„Czy ustawodawca postąpił etycznie wobec terapeutów uzależnień?”

Wystąpienie i dyskusja 9.11.2022, środa, g. 20.00-22.00 na platformie zoom/link otrzymacie Państwo na maila przed spotkaniem. Udział jest nieodpłatny.                          

Jest możliwe wcześniejsze zgłoszenie poprzez maila rspu@kstu.pl pytania do Prowadzącej, np. w kwestii tajemnicy zawodowej (z opisaniem casusu)- w miarę możliwości czasowych, odpowiedź będzie możliwa w trakcie spotkania.

Serdecznie zapraszam,
Agnieszka Litwa-Janowska

X Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zapraszam serdecznie na X JUBILEUSZOWY ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Spotykamy się 4 grudnia 2022 w niedzielę g. 11.00-16.30 w Krakowie w Magistracie w sali Dietla ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Program naszego spotkania znajduje się w załączniku. Podtrzymujemy tradycję omówienia działalności Rady, część merytoryczną i ciekawe wystąpienia superwizorów. W części praktycznej szczególnym naszym Specjalnym Gościem będzie Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień dr. hab. Barbara Bętkowska- Korpała prof. UJ. Wspólna rozmowa będzie wiązała się z Jej planami i zadaniami i możliwością przekazania naszych postulatów, czy pytań.

Poniżej formularz do zgłoszenia swojego uczestnictwa:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłata za uczestniczenie w Zjeździe to 200 zł. wpłata na konto 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 w tytule wpłaty proszę wpisać „ZJAZD” oraz swoje imię i nazwisko.Na początku spotkania będzie dostępna kawa i herbata, w przerwie – obiad. Nie zapewniamy miejsc noclegowych.

Prosimy o rejestrację i dokonywanie opłat nie później niż do 15.11.2022 ze względu na konieczność zamówienia catteringu.

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zapraszam i zachęcam do jak najliczniejszej obecności na pierwszym, od trzech lat, osobistym spotkaniu.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU