Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dnia 9.06.2019 r.

Protokół RSPU 9-6-2019Pobierz

Podziękowanie dla Dyrektora Krzysztofa Brzózki

Drogi Panie Dyrektorze. Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z niepokojem przyjęła wiadomość sprzed kilku dni o odwołaniu Pana ze stanowiska Dyrektora PARPA przez Ministra Zdrowia. Nie rozumiemy powodu tej decyzji. Oczekujemy od MZ jej wyjaśnienia. Szanujemy Pana dwunastoletni dorobek prowadzenia PARPA, zarówno w działalności na terenie kraju jak i za granicą. Doceniamy Pana pracę i Jego ...

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 14 Maja 2019

W dniu 14.05.2019 z inicjatywy Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, w Warszawie odbyło się spotkanie otwarte dla superwizorów, kierowników szkół i ośrodków stażowych oraz egzaminatorów ze ścieżki PARPA. Celem spotkania było omówienie zaistniałej dla środowiska lecznictwa uzależnienia od alkoholu sytuacji wynikającej  z decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej likwidacji realizowanego od dwudziestu lat systemu szkolenia i certyfikacji specjalistów ...

Wielkanoc 2019

Petycje sygnatariuszy RSPU

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. W czwartek 4.04.2019  tworzące RSPU Towarzystwa: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień  i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej złożyły do Sejmu RP  petycje o tej samej treści.  Wraz z pismem przewodnim nasza petycja zawiera:1/ projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości ze zmianą polegającą na prostym włączeniu tam treści dot. szkoleń ...

Petycja Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Szanowni Superwizorzy i Psychoterapeuci Uzależnień, Koleżanki i Koledzy,Nie uzyskaliśmy dotąd odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszych oczekiwań dotyczących niekorzystnych dla pacjentów i całego systemu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Polsce planów zmian legislacyjnych.

Czwarta Konferencja Superwizorów

Zapraszamy superwizorów oraz superwizorów aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorów terapii uzależnień na czwartą Konferencję Superwizorów pt.: „Niepożądane zjawiska w psychoterapii i superwizji”.Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.09 2019r. w Krakowie.W programie przewidziane są – poza dwoma wystąpieniami plenarnymi i dyskusjami panelowymi – przede wszystkim warsztaty powiązane z wiodącym tematem konferencji.Zapraszamy do ...

Nowa kadencja Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

W dniu 3.02.2019 w Ośrodku „Ogród” w Warszawie odbyło posiedzenie inaugurujące nową kadencję Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz Komisji ds Etyki (l.2019-2022). Zawiadamiamy, że VI Zjazd Superwizorów rekomendował Towarzystwom kontynuowanie działań Rady w nowej kadencji w niezmienionym składzie. Argumentem było zaufanie do kierunku działań i odpowiedzialności jaką dotychczasowi członkowie RSPU i Komisji ds Etyki wzięli za utrzymanie ...

Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Informujemy, że 24 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Tym razem negocjowaliśmy i pracowali nad kształtem procesu szkolenia w dziedzinie uzależnień. Obecni na spotkaniu  byli: Dyrektor D. Poznański i Pracownice jego Departamentu, Prawnik MZ, Poseł M. Zwiercan wraz z Asystentem, Dyrektor KBdsPN P. Jabłoński i Zastępca B. Bukowska, Dyrektor PARPA K. Brzózka ...

Życzenia na Boże Narodzenie