Uchwała Nr 4/2013 z dn. 5.03.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala nadanie certyfikatu Superwizora Psychoterapii Uzależnień osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie psychoterapii uzależnień i lecznictwa odwykowego w Polsce.

Są nimi:

  • Prof. dr hab Jerzy Mellibruda,
  • dr Bohdan Woronowicz,
  • Prof.  dr hab. Jan Czesław Czabała,
  • mgr Zofia Sobolewska -Mellibruda,
  • dr Wanda Trabert,
  • dr Ewa Wojdyło,
  • Prof. dr hab Lucyna Golińska,
  • mgr Anna Dodziuk.