Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Na posiedzeniu Rady Superwizorów obecni byli:
1. Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca Rady
2. Dorota Reguła – wiceprzewodnicząca Rady
3. Bożena Maciek – Haściło – członek Rady
4. Grażyna Rychlicka – Schirmer członek Rady
Przebieg obrad:
1. Dyskusja dotycząca stanowiska w sprawie Kodeksu Etycznego Superwizora Psychoterapii Uzależnień:
a) postanowiono rozesłać do superwizorów ankietę z pytaniami o propozycje dotyczące etyki superwizora,
b) postanowiono rekomendować superwizorom superwizowanie własnej pracy superwizyjnej – publikowanie stanowiska Rady na stronie internetowej Rady i innych odpowiednich i dostępnych forach,
2. Podjęcie uchwały dotyczącej udziału superwizorów aplikantów w superwizji prowadzonej przez superwizora opiekuna lub innego superwizora psychoterapii uzależnień.
3. Podsumowanie V Zjazdu Superwizorów. Ustalenie terminu Zjazdu Superwizorów w 2018r.

Uchwała nr1/2017 z dnia 18.11.2017

1. Aplikant ma prawo po uzgodnieniu ze swoim opiekunem podjąć część lub
całość własnej pracy superwizyjnej jako obserwator uczestniczący lub współprowadzący z opiekunem lub innym superwizorem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.
2.Tak zrealizowane praktyki aplikacyjne potwierdzone przez prowadzącego superwizora będą zaliczone jako godziny szkoleniowe w procesie aplikacji.

Odpowiedź na zaproszenie Podsekretarza Stanu MZ

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w V Zjeżdzie Superwizorów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 r. pragnę podziękować za zaproszenie oraz złożyć na ręce organizatorów słowa uznania za stałe zaangażowanie w organizację przedmiotowego wydarzenia a także prowadzania dialogu na rzecz wypracowania standardów lecznictwa uzależnień w Polsce. Continue reading

Zaproszenie do wyrażenia opinii

W imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień proszę o przedstawienie informacji i wyrażenie opinii dotyczącej:
– potrzeb środowiska terapeutów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad wykonywania zawodu terapeuty uzależnień,

– niebezpieczeństw (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynących z wykonywania zawodu terapeuty uzależnień bez ustalonego prawa wykonywania zawodu. Continue reading