Baza artykułów Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współudział i aktywność w tworzeniu internetowej bazy publikacji specjalistycznych, którą chcielibyśmy w przyszłości udostępniać na naszej witrynie www. Cenną inicjatywą wydaje nam się pomysł stworzenia przestrzeni, w której bezpłatnie prezentowane będą koncepcje i doświadczenia wysokiej klasy profesjonalistów, operujących zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki. Jednym z zasadniczych celów działania RSPU jest bowiem profesjonalizacja świadczonych przez psychoterapeutów usług, wkład zaś w jej merytoryczny, a nie tylko organizacyjny wymiar, rozumiemy jako jedną z naszych misji.

Continue reading

Walne Zebranie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień

W dniu 5.04.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie nowo powstałego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień. Na spotkaniu, w którym udział wzięli wszyscy aktualni członkowie, przedstawiono ogólny program działania oraz najważniejsze postulaty, koncentrujące się wokół finansowania oraz struktury i organizacji systemu leczenia uzależnień. Wśród gości, a zarazem słuchaczy, pojawili się m.in. Ryszard Majer, Senator RP, Dyrektor Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Piotr Jabłoński, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzózka, oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Jerzy Szafranowicz.

W roli gościa zaproszono także przedstawiciela Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, którą na spotkaniu reprezentowała członkini RSPU Iwona Kołodziejczyk. W imieniu Rady przedstawiła Ona, w krótkim wystąpieniu, cele oraz aktualną działalność RSPU, nakreślając jednocześnie zakres ewentualnej współpracy i charakter możliwych relacji między obu organizacjami. Liczne zbieżności w postrzeganiu deficytów systemu lecznictwa odwykowego, oraz wizji koniecznych zmian (m.in. finansowania) pozwalają mieć nadzieję na twórczą kooperację oraz wzajemne wsparcie, które wzmocni nasz głos w kontaktach z władzami ustawodawczymi i NFZ.

Kolejne zebranie związku, poświęcone przede wszystkim określeniu priorytetów, na których skupi się w najbliższym czasie jego aktywność, zaplanowano na czerwiec bieżącego roku. Także tym razem otrzymaliśmy zaproszenie do udziału.

(Opracowała Iwona Kołodziejczyk, kwiecień 2018)