Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ

Informujemy w dniu 16.08.2018 Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień udzieliła akredytacji szkoleniu pod nazwą:

Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ. (uchwała RSPU nr1/2018).

SuperKRAK-UZ jest szkoleniem w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji skierowanym do osób zajmujących się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, które uzyskały status aplikanta.

Organ prowadzący szkolenie to Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40.

Szczegółowe informacje i kontakt:

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl
biuro szkoły tel. 796-101-616

Wiceprzewodniczący RSPU Jacek Telesfor Kasprzak

Uchwała 1/2018 RSPU akredytacja Super-KRAK-UZ

Zaproszenie na VI Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy,

Nasze coroczne zjazdy stały się tradycją. Zapraszamy na szósty już zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień oraz sympatyków zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zjazd odbędzie się 1.12.2018 r. o g. 11-16.30 w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii Poza Iluzją. Continue reading