VII ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Drodzy Superwizorzy, W imieniu RSPU zapraszam na siódmy doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień . Zjazd odbędzie się 30.11.2019 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”. Jak zawsze, oprócz relacji z całorocznej działalności RSPU w merytorycznej części zjazdu proponujemy dwa wystąpienia, ...