Stanowisko RSPU w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ nr 7/2020/DSOZ z dn. 16.01.2020

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Rozdział 3. Szczegółowe warunki umowy § 18 pkt. 4. „W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca lub uczestnik potwierdza każdorazowo swój udział poprzez złożenie podpisu w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem czasu jej trwania.” oraz zbyt niskiej wyceny świadczeń medycznych w naszej dziedzinie.

Grupa superwizyjnej dla terapeutów uzależnień w Warszawie

Zapraszam do udziału w nowopowstałej grupie superwizyjnej dla terapeutów uzależnień płatnej ze środków własnych uczestników. Czterogodzinne sesje w maksymalnie 6-osobowej grupie będą odbywały się na ul. Francuskiej 25a w Warszawie. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 28 lutego 2020r. od godz. 14.00. do 18.00.
uczestnictwo w 4-godzinnej grupie superwizyjnej w cenie 75zł,

Oferuję sesje superwizji indywidualnej w cenie 100zł/ 50 minut.
z poważaniem
Agnieszka Wnukowska, superwizorka – aplikantka psychoterapii uzależnień tel. 883-040-100

Grupa superwizyjna na Saskiej Kępie w Warszawie

Rozpoczynam rekrutację do planowanej na pierwsze półrocze 2020 r. grupy superwizyjnej psychoterapii uzależnień, płatnej ze środków własnych uczestników. Grupa będzie prowadzona w formie comiesięcznych, piątkowych spotkań. Zajęcia będą odbywały się na Saskiej Kępie w Warszawie.
Oferuję również superwizje zespołów terapeutycznych oraz superwizję indywidualną.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu mailowego agnieszkawnukowska@op.pl lub telefonicznego 883-040-100.z poważaniem

Agnieszka Wnukowska, superwizorka – aplikantka psychoterapii uzależnień tel. 883-040-100

Superwizja w Warszawie 2020 r.

Dzień dobry, mam cztery wolne miejsca w planowanej na ten rok grupie superwizyjnej w ramach III Etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień. (płatnej przez uczestników superwizji klinicznej).

Zajęcia będą się odbywały w Warszawie w ETOH-u, ul. Mszczonowska 6.

Osoby zainteresowane szczegółami zajęć proszę o kontakt telefoniczny +48501412038 lub ailowo adamklodecki@interia. pl.

Superwizor psychoterapii uzależnień
Adam Kłodecki