Zagrożenie epidemiczne w Polsce – Rekomendacja postępowania RSPU

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, które budzi pytania natury etycznej i praktycznej oraz BHP dla terapeutów i superwizorów pracujących w dziedzinie uzależnień Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PARPA i KBdsPN prośbą o interwencję i poparcie proponowanej poniżej rekomendacji następującego postępowania:

  1. Zwrócenie się do płatnika o zgodę na prowadzenie i rozliczanie sesji w trybie online z pacjentami.
  2. W miarę możliwości, kontynuowanie bieżącego leczenia pacjentów, przy zachowaniu następujących zasad:
Continue reading