Relacja z posiedzenie RSPU z dn. 23.09.2020

Szanowni Państwo, w związku z brakiem  Jacka T. Kasprzaka, który przyjęliśmy z dużym smutkiem, zawiadamiamy, że z rekomendacji PTPU do Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień dołączył Henryk Kędzierski. Serdecznie i ponownie Go witamy.  Na wczorajszym posiedzeniu RSPU w wyniku głosowania uzupełniliśmy zaistniały brak na stanowisku Wiceprzewodniczącego RSPU- powołując do tej funcji Grażynę Rychlicką- Schirmer (PTPU). Gratulujemy. ...

Jerzy Mellibruda nie żyje.

Dziś zamknął rozdział swojego życia profesor Jerzy Mellibruda. Ojciec psychoterapii uzależnień w Polsce. Odszedł zostawiając niezwykły, trwały ślad w naszych sercach i umysłach. Przechowajmy to i pamiętajmy… To nasze korzenie. Składamy hołd Jemu, myślimy ze współczuciem o Bliskich. Cześć Jego pamięci. Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień