Życzenia świąteczne RSPU

Uchwała nr 6 RSPU nr 6 z dnia 14.12.2021

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala uruchomienie procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU w trybie nadzwyczajnym dla osób, które do 30 czerwca 2021 uzyskały wpis na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Sprawozdanie z IX zjazdu superwizorów psychoterapii uzależnień

W dniu 04.12.2021 odbył się doroczny zjazd superwizorów i aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych w Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się on-line. Obecnych było 27 osób.