Solidarni z Ukrainą

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień wyraża swoją solidarność z broniącymi swojej wolności Obywatelami Ukrainy. Nasze myśli i serca są z Wami! Popieramy Wasze prawo do bezpiecznej i niezależnej Ojczyzny.

Zaproszenie na V Konferencję Superwizorów „Pomiędzy kanonem i wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej V już Konferencji pt „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem” organizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień. Wstępne informacje zawiera załącznik, termin to 16-18 września 2022, ale ...