Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przekazuję do Waszej wiadomości postulaty sformułowane przez nas – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ.

Czytaj dalej „Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ”

Egzamin do certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 29.04 2022 odbył się pierwszy egzamin wieńczący proces aplikacji do certyfikatu superwizora przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Katarzyna Czerwonka  pod opieką superwizora Joanny Wawerskiej-Kus zakończyła swój proces aplikacji, przedstawiła i obroniła swoją pracę przed komisją egzaminacyjną w składzie: Grażyna Rychlicka-Schirmer, Iwona Kołodziejczyk i Rajmund Janowski.

Komisja pozytywnie oceniła poziom wiedzy i umiejętności Aplikantki, która otrzymała certyfikat naszej Rady. Gratulujemy serdecznie.