List gratulacyjny

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z radością i nadzieją przyjęła wiadomość o powołaniu Pani prof. Barbary Bętkowskiej-Korpała na stanowisko Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień.


Serdecznie gratulujemy powierzenia Pani tej roli, zwłaszcza, że jest ona historycznym przełomem w dziejach naszego systemu lecznictwa, polegającym na wyodrębnieniu tej dziedziny i umocowaniu stanowiska odrębnego i niezależnego konsultanta. To istotne, że pierwszy raz obejmuje je właśnie psycholog kliniczny, z doświadczeniem naukowo-szkoleniowym i diagnostyczno- terapeutycznym w tej dziedzinie.
Jesteśmy gotowi do współpracy z Panią Konsultant w obszarze rozwojowych potrzeb i wyzwań w obszarze psychoterapii uzależnień i superwizji.

KSTU towarzystwem naukowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy- Superwizorzy i Aplikanci.

Z przyjemnością informuję wszystkich Państwa, że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, które współtworzy RSPU uzyskało status towarzystwa naukowego. Krajowy Rejestr Sądownictwa zatwierdził podjęte przez nas na Walnym Zebraniu w czerwcu 2022 zmiany w statucie KSTU, które doprecyzowały nie od dziś realizowane przez nas w praktyce cele o charakterze naukowym. Ta zmiana oznacza m. in., że możemy brać bardziej aktywny udział w zmianach związanych ze specjalizacją w naszym zawodzie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Litwa-Janowska
Prezes KSTU
Przewodnicząca RSPU