Spotkania, które kształcą.

Rozpoczynamy cykl spotkań on-line dla superwizorów i aplikantów przy RSPU Pierwsze z nich poprowadzi r. pr. dr Kamila Kocańda: „Czy ustawodawca postąpił etycznie wobec terapeutów uzależnień?” Wystąpienie i dyskusja 9.11.2022, środa, g. 20.00-22.00 na platformie zoom/link otrzymacie Państwo na maila przed spotkaniem. Udział jest nieodpłatny.                           Jest możliwe wcześniejsze zgłoszenie poprzez maila rspu@kstu.pl pytania do Prowadzącej, ...

X Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci. Zapraszam serdecznie na X JUBILEUSZOWY ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.Spotykamy się 4 grudnia 2022 w niedzielę g. 11.00-16.30 w Krakowie w Magistracie w sali Dietla ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4.Program naszego spotkania znajduje się w załączniku. Podtrzymujemy tradycję omówienia działalności Rady, część merytoryczną i ciekawe wystąpienia superwizorów. W części praktycznej szczególnym ...

Uchwała nr 3/2022 z dnia 05,10.2022.

W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym RSPU: Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada składa się z superwizorów certyfikowanych przez RSPU. Każde z Towarzystw ma prawo rekomendować do jej składu nie więcej niż 3 superwizorów, którzy tworzą Radę w kolejnej kadencji” Paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje ...