Otwarta komercyjna grupa superwizji szkoleniowej – Kraków

Uprzejmie informuję, że prowadzę otwartą komercyjną grupę superwizji szkoleniowej.

Miejsce: Kraków, ul Wójtowska 3/31

Dane do korespondencji: email: rajmundjanowski@wp.pl

telefon: 692440245

 

Uwagi: od stycznia 2018 będą 2 wolne miejsca

Rajmund Janowski superwizor RSPU