List gratulacyjny

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z radością i nadzieją przyjęła wiadomość o powołaniu Pani prof. Barbary Bętkowskiej-Korpała na stanowisko Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień. Serdecznie gratulujemy powierzenia Pani tej roli, zwłaszcza, że jest ona historycznym przełomem w dziejach naszego systemu lecznictwa, polegającym na wyodrębnieniu tej dziedziny i umocowaniu stanowiska odrębnego i niezależnego konsultanta. To istotne, ...

KSTU towarzystwem naukowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy- Superwizorzy i Aplikanci. Z przyjemnością informuję wszystkich Państwa, że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, które współtworzy RSPU uzyskało status towarzystwa naukowego. Krajowy Rejestr Sądownictwa zatwierdził podjęte przez nas na Walnym Zebraniu w czerwcu 2022 zmiany w statucie KSTU, które doprecyzowały nie od dziś realizowane przez nas w praktyce cele o charakterze naukowym. ...

Pismo interwencyjne RSPU w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień.

W imieniu RSPU wysłaliśmy pismo interwencyjne do  Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT, Prezesa NFZ i Dyrektora Poznańskiego w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień po ustawowym podniesieniu najniższego wynagrodzenia w kontekście statusu naszego zawodu, tj specjalizacji oraz inflacji. Zwróciliśmy się również do KCPU. Konkrety, tj lipcowe aneksy z NFZ zawierające wycenę świadczeń pokazują, że apele ...

Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy, przekazuję do Waszej wiadomości postulaty sformułowane przez nas – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ.

Egzamin do certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 29.04 2022 odbył się pierwszy egzamin wieńczący proces aplikacji do certyfikatu superwizora przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Katarzyna Czerwonka  pod opieką superwizora Joanny Wawerskiej-Kus zakończyła swój proces aplikacji, przedstawiła i obroniła swoją pracę przed komisją egzaminacyjną w składzie: Grażyna Rychlicka-Schirmer, Iwona Kołodziejczyk i Rajmund Janowski. Komisja pozytywnie oceniła poziom wiedzy i ...

Odszedł dr Marek Grzyb

Nie żyje dr Marek Grzyb, lekarz psychiatra, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Członek Zespołu Do Spraw Opracowania Reformy Systemu Leczenia Uzależnień przy MZ. Wspominając Jego zaangażowanie w leczenie pacjentów, aktywność we wprowadzaniu zmian w dziedzinie uzależnień w Polsce, składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Współpracowników w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień Agnieszka ...

Wielkanoc 2022

Solidarni z Ukrainą

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień wyraża swoją solidarność z broniącymi swojej wolności Obywatelami Ukrainy. Nasze myśli i serca są z Wami! Popieramy Wasze prawo do bezpiecznej i niezależnej Ojczyzny.

Zaproszenie na V Konferencję Superwizorów „Pomiędzy kanonem i wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej V już Konferencji pt „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem” organizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień. Wstępne informacje zawiera załącznik, termin to 16-18 września 2022, ale ...

Życzenia świąteczne RSPU