II Konferencja Superwizorów – „Zasady stosowania superwizji”

Po raz drugi wzięliśmy udział w konferencji superwizorów zorganizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Konferencja przebiegała w duchu prezentacji różnorodności traktowania tematu przewodniego spotkania. W ramach naszej aktywności zaproponowaliśmy panel dyskusyjny : „Psychoterapia uzależnień- inna superwizja ?”.

Panel moderowali Elżbieta Rachowska i Andrzej Słowikowski

Swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi głównie tego, czy superwizja w psychoterapii uzależnień różni się od superwizji prowadzonej w głównych nurtach psychoterapii dzielili się: Dorota Reguła, Agnieszka Litwa- Janowska, Małgorzata Kowalcze, oraz Tomasz Ptak. Konkluzje dyskusji wskazywały na wiele wspólnych mianowników dotyczących rozumienia istoty superwizji, zasad, przebiegu procesu superwizyjnego i innych ważnych aspektów. W naszym odbiorze, oraz w świetle otrzymanych informacji zwrotnych nasz panel spotkał się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem, był też kolejnym argumentem i krokiem do integrowania środowisk superwizorów

W sesji plenarnej „ Jakie zasady są potrzebne w pracy grup superwizorów w ramach kształcenia ustawicznego” Agnieszka Litwa – Janowska prezentowała doświadczenia naszej grupy superwizorów funkcjonującej autonomicznie od trzech lat. Rozważano znaczenie istnienia takich grup dla środowisk, własnego rozwoju, istotę i specyfikę reguł w nich obowiązujących, styl pracy i procesy w nich zachodzące.

Z dużym uznaniem w środowisku superwizorów spotkały się nasze doświadczenia związane z utworzeniem i trzyletnią już działalnością Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Stało się to inspiracją do pomysłu utworzenia Rady Superwizorów, która mogłaby funkcjonować ponad podziałami, niezależnie od towarzystw, szkół, czy modalności.

W pracach zespołu roboczego będą brały udział Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, aby dzielić się doświadczeniami budowania rady i wnosić perspektywę doświadczeń naszego środowiska pracującego w obszarze superwizji i psychoterapii uzależnień. Pracą dziesięcioosobowego zespołu pokieruje Jarosław Gliszczyński.

Wydaje się, że właśnie taka idea integracji, to szczególnie ważny efekt tegorocznej konferencji superwizorów.

Fotorelacja

 

Andrzej Słowikowski , Agnieszka Litwa- Janowska

 

Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin – fotorelacja

W dniu 18 maja br. w Krakowie odbyła się koferencja „Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin.”

Konferencja adresowana była do ogólnopolskiego środowiska superwizorów i terapeutów i miała na celu zwiększanie w naszym środowisku świadomości zagadnień i ram etycznych oraz pogłębianie umiejętności rozpoznawanie i rozstrzyganie dylematów związanych z odpowiedzialnością zawodową.

Honorowy Patronat nad konferencją obiął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider.

 

Strona konferencji: http://konferencja.radasuperwizorow.pl/

Członkostwo i składki w Towarzystwach – sygnatariuszach Porozumienia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Superwizorzy i Aplikanci Psychoterapii Uzależnień

W Nowym Roku zgodnie z naszymi ustaleniami na II zjeździe, zwracam się z prośbą o przesłanie 100 zł na konto RSPU  z dopiskiem „darowizna RSPU”
i imieniem i nazwiskiem nadawcy. Tak jak w zeszłym roku proszę o wpłatę do końca stycznia. Czytaj dalej „Członkostwo i składki w Towarzystwach – sygnatariuszach Porozumienia”

Po co zapisałam się do Stowarzyszenia psychoterapeutów uzależnień?

Czy zapisać się do Stowarzyszenia PTPU?

Zadałam sobie to pytanie jako student Szkoły Psychoterapii Uzależnień i przyszły psychoterapeuta, psycholog. Jako prawnik  nie miałam pełnych możliwości, aby mądrze i sensownie pomagać. Nie do końca też rozumiałam swoich klientów. Zdecydowałam się więc na studia psychologiczne i Szkołę Psychoterapii Uzależnień. Nie miałam wątpliwości, że mój akces do Stowarzyszenia jest naturalnym procesem budowania mojej tożsamości jako psychoterapeuty i psychologa. Ma on również związek z kształtowaniem mojej tożsamości zawodowej i przynależności do grupy profesjonalistów, których profesjonalizm wynika ze specyfiki zawodu psychoterapeuty uzależnień. Specyfika ta związana jest ze szczególnie doniosłym charakterem pracy z człowiekiem w kryzysie. Zawód ten jest zawodem zaufania publicznego i wymaga ogromnej odpowiedzialności, której ciężar trudno dźwigać w pojedynkę. Czytaj dalej „Po co zapisałam się do Stowarzyszenia psychoterapeutów uzależnień?”

Konferencja superwizorów Bochnia 2015

Szanowni Państwo, Superwizorzy i Superwizorzy Aplikanci,

W imieniu Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego miło mi Państwa zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej Konferencji Superwizorów, która odbędzie się już za niecały rok w Bochni k. Krakowa.

CZAS KONFERENCJI

3 października 2015 r. godz. 12:30 – 4 października 2015 r. godz.
15:00

MIEJSCE KONFERENCJI

Bochnia ul. Poniatowskiego 15, hotel BOCHNIA

Osoby, które chciałyby przyjechać wcześniej mogą rezerwować nocleg w ramach obecności na konferencji już od 2 X 2015 (piątek). W sobotę rano 3 X w godz. 8.00 – 11.00 (przed otwarciem konferencji) będzie można zwiedzać największą atrakcje miasta – kopalnię soli.

PROGRAM KONFERENCJI

Przewiduje się 6 do 8 półtoragodzinnych sesji poświęconych odrębnym zagadnieniom dotyczącym superwizji.

Temat ogólny konferencji „ZASADY SUPERWIZJI”.

Wstępnie przewidujemy następujące tematy:

· Jakie zasady obowiązują superwizora i osoby superwizowane?

· Superwizja w przypadku drastycznego przekroczenia norm etycznych lub /i prawnych przez terapeutę i superwizora.

· Trudności w superwizji, gdy superwizor i osoba superwizowana pracują w różnych modalnościach.

· Funkcjonowanie grup superwizorów w ramach idei kształcenia ustawicznego.

· Różnice i podobieństwa w superwizji indywidualnej i grupowej.

Serdecznie zachęcam do wzięcia CZYNNEGO UDZIAŁU oraz DO ZGŁASZANIA TEMATÓW wystąpień na konferencji.

Zgłoszenie udziału w konferencji, oraz propozycje dotyczące programu proszę zgłaszać do organizatora lokalnego:

mgr Janina Czapnik ninaczapnik@gmail.com

Karta zgłoszenia – w załączniku.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Do 30 kwietnia 2015 – 300 zł

Od 1 maja do 30 września 2015 – 350 zł

W październiku – 400 zł

Licząc na Państwa liczne przybycie i aktywny udział w konferencji

pozostaję z poważaniem

Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Bogdan de Barbaro

Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w Ośrodku Nowolipie w Warszawie

W dniu 29.11.2014 w Ośrodku Nowolipie w Warszawie, Rada SPU zorganizowała kolejny, drugi już Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Był on okazją spotkania środowiska superwizorów pracujących w obszarze psychoterapii uzależnień i cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno certyfikowanych przez RSPU superwizorów, jak i aplikantów oraz kandydatów do ścieżki aplikacji.

Czytaj dalej „Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w Ośrodku Nowolipie w Warszawie”

Zaproszenie na II Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień

Z przyjemnością informuję, że w dniu 29.11.2014 Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień organizuje

II Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień.

Nasze spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo- roboczy i adresowane jest do środowiska osób zajmujących się praktyką superwizyjną w obszarze uzależnień:

  • superwizorów psychoterapii uzależnień;
  • aplikantów ;
  • osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu superwizora psychoterapii uzależnień;
  • sympatyków działalności RSPU.

Miejscem spotkania jest Ośrodek Nowolipie. Warszawa, ul. Nowolipie 25.b
Koszt udziału wynosi 150 zł, nr konta bankowego 22194010763085194800110000,
płatne do 20.11.2014.

Organizator nie zapewnia noclegu.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU


Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr. telefonu 505 163 624
lub email: przewodniczący@radasuperwizorow.pl

Formularz rejestracyjny

Szczegółowy program zjazdu