Uchwała nr 3/2013 z dnia 14.02.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o otwarciu możliwości ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii uzależnień w trybie nadzwyczajnym.

Tryb nadzwyczajny obejmuje następujące warunki:

  1. Przynależność członkowska do jednego z Towarzystw – Sygnatariuszy Porozumienia
  2. Posiadanie w dniu 14.02.2013 zaświadczenia potwierdzającego wpisanie na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień wydanego przez Dyrektora PARPA.  (podstawa prawna: &14 ust.3 pkt 3 rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012)
  3. Złożenie pisemnego wniosku do Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do dnia 30 września 2013 (decyduje data wpływu na adres jej siedziby).
  4. Uiszczenie jednorazowej opłaty związanej z kosztami wprowadzenia zmiany, w wysokości 20 zł na konto KSTU nr w terminie do 30.09.2013 z dopiskiem „tytuł superwizora” oraz podanym imieniem i nazwiskiem superwizora.

 

Wniosek wymieniony w pkt. 3 stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

Pobierz wniosek
Wniosek o wpis w trybie nadzwyczajnym

Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Protokół

z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 14.02.2013

Obecni:

Agnieszka Litwa – Janowska

Marcin Wojnar

Jacek Kasprzak

Henryk Kędzierski

Dorota Reguła

  1. Wybranie Przewodniczącego Rady i 2 Wiceprzewodniczących:

Przewodniczący – Agnieszka Litwa –Janowska

Wiceprzewodniczący – Henryk Kędzierski

Wiceprzewodniczący – Dorota Reguła

  1. Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
  2. Przedstawienie i uzgodnienie propozycji szkolenia dla kandydatów na superwizorów psychoterapii uzależnień.
  3. Uchwały Rady:

a) Uchwała nr 1/2013 -o Regulaminie Organizacyjnym Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

b) Uchwała nr 2/2013 o przyjęciu procedury  uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień dla członków Towarzystw Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25.02.2013.

c) Uchwała nr 3/2013 o otwarciu możliwości ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii uzależnień w trybie nadzwyczajnym o warunkach uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoterapii Uzależnień.