X Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zapraszam serdecznie na X JUBILEUSZOWY ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Spotykamy się 4 grudnia 2022 w niedzielę g. 11.00-16.30 w Krakowie w Magistracie w sali Dietla ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Program naszego spotkania znajduje się w załączniku. Podtrzymujemy tradycję omówienia działalności Rady, część merytoryczną i ciekawe wystąpienia superwizorów. W części praktycznej szczególnym naszym Specjalnym Gościem będzie Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień dr. hab. Barbara Bętkowska- Korpała prof. UJ. Wspólna rozmowa będzie wiązała się z Jej planami i zadaniami i możliwością przekazania naszych postulatów, czy pytań.

Poniżej formularz do zgłoszenia swojego uczestnictwa:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłata za uczestniczenie w Zjeździe to 200 zł. wpłata na konto 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 w tytule wpłaty proszę wpisać „ZJAZD” oraz swoje imię i nazwisko.Na początku spotkania będzie dostępna kawa i herbata, w przerwie – obiad. Nie zapewniamy miejsc noclegowych.

Prosimy o rejestrację i dokonywanie opłat nie później niż do 15.11.2022 ze względu na konieczność zamówienia catteringu.

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zapraszam i zachęcam do jak najliczniejszej obecności na pierwszym, od trzech lat, osobistym spotkaniu.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

Uchwała nr 3/2022 z dnia 05,10.2022.


W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym RSPU:


Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada składa się z superwizorów certyfikowanych przez RSPU. Każde z Towarzystw ma prawo rekomendować do jej składu nie więcej niż 3 superwizorów, którzy tworzą Radę w kolejnej kadencji”


Paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje Komisję do spraw Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Każde z Towarzystw ma prawo zgłosić do tej Komisji 2 osoby (dwie).”

List gratulacyjny

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z radością i nadzieją przyjęła wiadomość o powołaniu Pani prof. Barbary Bętkowskiej-Korpała na stanowisko Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień.


Serdecznie gratulujemy powierzenia Pani tej roli, zwłaszcza, że jest ona historycznym przełomem w dziejach naszego systemu lecznictwa, polegającym na wyodrębnieniu tej dziedziny i umocowaniu stanowiska odrębnego i niezależnego konsultanta. To istotne, że pierwszy raz obejmuje je właśnie psycholog kliniczny, z doświadczeniem naukowo-szkoleniowym i diagnostyczno- terapeutycznym w tej dziedzinie.
Jesteśmy gotowi do współpracy z Panią Konsultant w obszarze rozwojowych potrzeb i wyzwań w obszarze psychoterapii uzależnień i superwizji.

KSTU towarzystwem naukowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy- Superwizorzy i Aplikanci.

Z przyjemnością informuję wszystkich Państwa, że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, które współtworzy RSPU uzyskało status towarzystwa naukowego. Krajowy Rejestr Sądownictwa zatwierdził podjęte przez nas na Walnym Zebraniu w czerwcu 2022 zmiany w statucie KSTU, które doprecyzowały nie od dziś realizowane przez nas w praktyce cele o charakterze naukowym. Ta zmiana oznacza m. in., że możemy brać bardziej aktywny udział w zmianach związanych ze specjalizacją w naszym zawodzie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Litwa-Janowska
Prezes KSTU
Przewodnicząca RSPU

Pismo interwencyjne RSPU w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień.

W imieniu RSPU wysłaliśmy pismo interwencyjne do  Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT, Prezesa NFZ i Dyrektora Poznańskiego w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień po ustawowym podniesieniu najniższego wynagrodzenia w kontekście statusu naszego zawodu, tj specjalizacji oraz inflacji. Zwróciliśmy się również do KCPU. Konkrety, tj lipcowe aneksy z NFZ zawierające wycenę świadczeń pokazują, że apele RSPU o interwencje w tej sprawie i informowanie od kilku miesięcy o zagrożeniach bytu ośrodków były uzasadnione.

Czytaj dalej „Pismo interwencyjne RSPU w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień.”

Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przekazuję do Waszej wiadomości postulaty sformułowane przez nas – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ.

Czytaj dalej „Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ”

Egzamin do certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 29.04 2022 odbył się pierwszy egzamin wieńczący proces aplikacji do certyfikatu superwizora przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Katarzyna Czerwonka  pod opieką superwizora Joanny Wawerskiej-Kus zakończyła swój proces aplikacji, przedstawiła i obroniła swoją pracę przed komisją egzaminacyjną w składzie: Grażyna Rychlicka-Schirmer, Iwona Kołodziejczyk i Rajmund Janowski.

Komisja pozytywnie oceniła poziom wiedzy i umiejętności Aplikantki, która otrzymała certyfikat naszej Rady. Gratulujemy serdecznie.

Odszedł dr Marek Grzyb

Nie żyje dr Marek Grzyb,

lekarz psychiatra, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Członek Zespołu Do Spraw Opracowania Reformy Systemu Leczenia Uzależnień przy MZ.

Wspominając Jego zaangażowanie w leczenie pacjentów, aktywność we wprowadzaniu zmian w dziedzinie uzależnień w Polsce, składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Współpracowników

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU