List gratulacyjny

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z radością i nadzieją przyjęła wiadomość o powołaniu Pani prof. Barbary Bętkowskiej-Korpała na stanowisko Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień.


Serdecznie gratulujemy powierzenia Pani tej roli, zwłaszcza, że jest ona historycznym przełomem w dziejach naszego systemu lecznictwa, polegającym na wyodrębnieniu tej dziedziny i umocowaniu stanowiska odrębnego i niezależnego konsultanta. To istotne, że pierwszy raz obejmuje je właśnie psycholog kliniczny, z doświadczeniem naukowo-szkoleniowym i diagnostyczno- terapeutycznym w tej dziedzinie.
Jesteśmy gotowi do współpracy z Panią Konsultant w obszarze rozwojowych potrzeb i wyzwań w obszarze psychoterapii uzależnień i superwizji.

KSTU towarzystwem naukowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy- Superwizorzy i Aplikanci.

Z przyjemnością informuję wszystkich Państwa, że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, które współtworzy RSPU uzyskało status towarzystwa naukowego. Krajowy Rejestr Sądownictwa zatwierdził podjęte przez nas na Walnym Zebraniu w czerwcu 2022 zmiany w statucie KSTU, które doprecyzowały nie od dziś realizowane przez nas w praktyce cele o charakterze naukowym. Ta zmiana oznacza m. in., że możemy brać bardziej aktywny udział w zmianach związanych ze specjalizacją w naszym zawodzie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Litwa-Janowska
Prezes KSTU
Przewodnicząca RSPU

Pismo interwencyjne RSPU w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień.

W imieniu RSPU wysłaliśmy pismo interwencyjne do  Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT, Prezesa NFZ i Dyrektora Poznańskiego w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień po ustawowym podniesieniu najniższego wynagrodzenia w kontekście statusu naszego zawodu, tj specjalizacji oraz inflacji. Zwróciliśmy się również do KCPU. Konkrety, tj lipcowe aneksy z NFZ zawierające wycenę świadczeń pokazują, że apele RSPU o interwencje w tej sprawie i informowanie od kilku miesięcy o zagrożeniach bytu ośrodków były uzasadnione.

Czytaj dalej „Pismo interwencyjne RSPU w spawie sytuacji finansowej w ośrodkach lecznictwa uzależnień.”

Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przekazuję do Waszej wiadomości postulaty sformułowane przez nas – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ.

Czytaj dalej „Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ”

Egzamin do certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 29.04 2022 odbył się pierwszy egzamin wieńczący proces aplikacji do certyfikatu superwizora przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Katarzyna Czerwonka  pod opieką superwizora Joanny Wawerskiej-Kus zakończyła swój proces aplikacji, przedstawiła i obroniła swoją pracę przed komisją egzaminacyjną w składzie: Grażyna Rychlicka-Schirmer, Iwona Kołodziejczyk i Rajmund Janowski.

Komisja pozytywnie oceniła poziom wiedzy i umiejętności Aplikantki, która otrzymała certyfikat naszej Rady. Gratulujemy serdecznie.

Odszedł dr Marek Grzyb

Nie żyje dr Marek Grzyb,

lekarz psychiatra, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Członek Zespołu Do Spraw Opracowania Reformy Systemu Leczenia Uzależnień przy MZ.

Wspominając Jego zaangażowanie w leczenie pacjentów, aktywność we wprowadzaniu zmian w dziedzinie uzależnień w Polsce, składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Współpracowników

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

Zaproszenie na V Konferencję Superwizorów „Pomiędzy kanonem i wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej V już Konferencji pt „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem” organizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień. Wstępne informacje zawiera załącznik, termin to 16-18 września 2022, ale już teraz zachęcam Was- superwizorów i aplikantów przy RSPU do udziału w tym wydarzeniu.

Agnieszka Litwa-Janowska

Szanowni Państwo


Superwizorzy i superwizorzy aplikanci SNP i SNTR PTP,
Informujemy, że V Konferencja Superwizorów „Pomiędzy kanonem i wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem” odbędzie się w dniach 16-18.09.2022r. Dokładniejszych informacji proszę spodziewać się w najbliższym czasie, a na razie prosimy o zarezerwowanie tego terminu w swoich kalendarzach.


Z szacunkiem i pozdrowieniami


Przewodniczący Zarządu SNP PTP
Krzysztof Klajs
Przewodniczący Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP
Jarosław GliszczyńskiSzanowni superwizorzy i superwizorzy aplikanci,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-18.09.2022r. odbędzie się V Konferencja Superwizorów pod tytułem „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”. Miejscem konferencji będzie Młyn Jacka Hotel&Spa w Jaroszowicach koło Wadowic.

Temat konferencji dotyczy złożonego procesu kształtowania psychoterapeuty i superwizora, a szczególnie miejsca superwizji w tym procesie.

Konferencja jest organizowana przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszamy superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień.

W ramowym programie konferencji przewidziane są zarówno wykłady i dyskusje panelowe na sesjach plenarnych, jak i sesje warsztatowe w mniejszych grupach.

Zgłoszenia czynnego uczestnictwa zawierające informacje: o autorze, tytuł oraz krótki opis wystąpienia proszę przesyłać do 15.04.2022r. na adres mailowy: j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa będzie udostępniona w ciągu około miesiąca, a już obecnie rezerwujcie sobie państwo czas w swoim terminarzu.

Serdecznie zapraszamy
-Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. Czesław Czabała
-Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Krzysztof Klajs
– P.O. Przewodniczącego Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Michał Melonowski
-Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP
Jarosław Gliszczyński