III Edycja SuperKRAK-UZ

W dniu 1.06.2024, w Krakowie, grupa dwunastu osób- superwizorów aplikantów, zakończyła ważny etap swojego kształcenia, tj. szkolenie teoretyczno- warsztatowe. Szkolenie pod nazwą SuperKRAK-UZ zorganizowało Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień pod auspicjami Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i była to już trzecia jego edycja. Aplikanci będą jeszcze przez jakiś czas kontynuować proces swojego przygotowania do roli superwizora, szlifując swoje umiejętności pod okiem wybranego przez siebie superwizora z certyfikatem. Całość zakończy się egzaminem i zdobyciem uprawnień do samodzielnej pracy. Ta ścieżka szkolenia superwizorów psychoterapii uzależnień, opracowana przez RSPU (nadal jedyna w Polsce), uzyskała pozytywną opinię Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Trzymamy kciuki za udany proces rozwoju w tej roli przez naszą aktualną dwunastkę i cieszymy się z faktu, że kolejne osoby- doświadczeni i dobrze wykształceni psychoterapeuci uzależnień, dołączyły do naszego środowiska superwizorów z pożytkiem dla pacjentów i ich terapeutów w ośrodkach lecznictwa uzależnień wzmacniając tak potrzebne nam zaplecze.

Agnieszka Litwa-Janowska

LIST GRATULACYJNY

Szanowny Pan

dr n. med. Łukasz Müldner- Nieckowski

Szanowny Panie,

w związku z powołaniem Pana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień składa serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.  Życzymy Panu dalszej integracji środowiska zajmującego się psychoterapią, a w tym także psychoterapią osób z uzależnieniami i ich bliskich, dbania o obszar superwizji jako nieodłącznej części tej dziedziny, służącej pacjentom oraz osobom
i instytucjom zajmującym się prowadzeniem psychoterapii i tworzeniem dla niej dobrej ramy i godnych warunków. Jesteśmy gotowi do spotkań i współpracy z Panem jako Konsultantem w obszarach, które stanowią nasze wspólne mianowniki.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU