Kodeks Etyczny Terapeuty Uzależnień

Drodzy Superwizorzy.

Po kilkumiesięcznej pracy Komisji ds Etyki przy RSPU opracowana została znowelizowana wersja naszego kodeksu. Przekazujemy ją z nadzieją że będzie przez Was życzliwie przyjęta.  Jest to wynik Waszej inspiracji i zachęty podczas zjazdu na koniec ubiegłego roku. Dziękuję serdecznie tym z Was, którzy wsparli naszą Komisję w jej pracach i angażowali się w te prace, a zwłaszcza samej Komisji i całej Radzie- spędziliście nad tym wiele późnowieczornych godzin.  Nie ma w nim wielu zmian, jest uporządkowany, zawiera podrozdziały (pierwszą wersję tworzyliśmy w samych początkach działalności Rady gdy powstawała przy nas Komisja ds Etyki. Pamiętacie zapewne, że jej brak to był jeden z dwóch głównych powodów utworzenia RSPU). Zwracam też Waszą uwagę na dodaną, chyba prekursorską część dotyczącą nowego wymiaru pracy- on-line.

Nasz obecny kodeks będzie teraz punktem wyjścia do prac na które umówiliśmy się w ramach Zespołu Do Spraw Opracowania Reformy Systemu Leczenia Uzależnień. W jego ramach ukonstytuował się i działa  Zespół zajmujący się poprawą jakości funkcjonowania systemu szkoleń i certyfikacji, na mój wniosek oprócz członków powołanych przez Ministra Zdrowia jako ekspert dołączył Sławek Grab, reprezentujący naszą Komisję ds Etyki –  jedynego przedstawiciela działającego pod agendą PARPA systemu lecznictwa odpowiedzialnego za dbałość o naszą odpowiedzialność zawodową. Będziemy podejmować rozmowy z działającą przy KBdPN Komisją Etyki, których celem jest wypracowanie wspólnej propozycji kodeksu w kontekście zintegrowanego szkolenia, gdzie ciągle w miejscu odnośnika do kodeksu etyki w zasadach szkoleń, superwizji, czy staży klinicznych są tylko gwiazdki.  Te prace zaplanowane są  już w sierpniu.  Stąd mimo pomysłu, by szerzej konsultować naszą nowelizację, potrzebowaliśmy teraz postawić kropkę. Przed nami dyskusje z drugą komisją, dotyczące uwspólniania, o tym Sławek i ja będziemy Was informować na bieżąco.

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę byście znaleźli i czas i przestrzeń na dobre wakacje!

Agnieszka Litwa-Janowska