LIST GRATULACYJNY

Szanowny Pan

dr n. med. Łukasz Müldner- Nieckowski

Szanowny Panie,

w związku z powołaniem Pana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień składa serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.  Życzymy Panu dalszej integracji środowiska zajmującego się psychoterapią, a w tym także psychoterapią osób z uzależnieniami i ich bliskich, dbania o obszar superwizji jako nieodłącznej części tej dziedziny, służącej pacjentom oraz osobom
i instytucjom zajmującym się prowadzeniem psychoterapii i tworzeniem dla niej dobrej ramy i godnych warunków. Jesteśmy gotowi do spotkań i współpracy z Panem jako Konsultantem w obszarach, które stanowią nasze wspólne mianowniki.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU