Polityka Prywatności

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 73, tel: 12 425 57 47, e-mail: kontakt@kstu.pl

2.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczeń usług medycznych, w szczególności prowadzenia wymaganej przepisami prawa 
dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz na podstawie ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.