Relacja ze spotkania w Warszawie

W dniu 5.11.2019 odbyło się w Warszawie spotkanie zorganizowane przez Dyrektora KBdsPN Piotra Jabłońskiego, w celu wypracowania rozwiązań dla integracji i wzmocnienia środowiska z obu nurtów. Było ono moderowane przez profesora Czabałę i odbywało się zgodnie z zasadą Chatham House Rule. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor PARPA Katarzyna Łukowska i przedstawiciele obu agencji, różnych instytucji organizacji i podmiotów zajmujących się szeroko rozumiana problematyką uzależnień w Polsce. 

Szukaliśmy wspólnych mianowników, wymieniając wzajemne informacje o różnicach i podobieństwach. Mówiliśmy o tym co destabilizuje i przeszkadza się skupić na współpracy, a także wkładzie różnych podmiotów i osób w troszczenie się o rozwój myśli naukowej, o naszych pacjentów i warunki ich leczenia, o przygotowaniu terapeutów do zawodu i in. Rozważaliśmy możliwości wpływu osobistego i środowiskowego na dalsze losy zmian dokonywanych w naszej dziedzinie.

Podczas rozmów dyrektorzy KBdsPN i PARPA udali się na spotkanie do Ministerstwa Zdrowia. Po ich powrocie, kontynuowaliśmy rozważania na temat tego jakich szukać mocy i struktur po stronie środowiska w sprawie dalszej integracji. Dokonywaliśmy przeglądu obecnych struktur- RSPU, stowarzyszenia, Związek Pracodawców. Rozważaliśmy tworzenie wspólnej izby zawodowej i komisji odpowiedzialności zawodowej. Uczestnicy usłyszeli o gotowości RSPU do aktywnego udziału w wypracowaniu rozwiązań i dzielenia się tym co już opracowaliśmy. Zapraszaliśmy na zjazd superwizorów. Mówiliśmy także o postulacie tworzenia dla przyszłej instytucji formuły jednej rady merytorycznej i zespołu ekspertów które funkcjonowałyby we w miarę stałej postaci. Sugerowaliśmy też, by zanim uda się nam przygotować konkretną propozycję, by w Agencjach zadbano o równowagę w obecnych ciałach eksperckich poprzez scalenie aktualnych rad akredytacyjnych, czy grona ekspertów/doradców dyrektorów z obu stron i zaproszenie ich do wspólnej pracy i opiniowania. Zachęcaliśmy się nawzajem do współpracy na różnych poziomach- superwizji, szkoleń, profilaktyki i badań. Była mowa z naszej strony o konieczności wymiany stażowo- superwizyjno- szkoleniowej po zmianie, która już się dokonała w szkoleniach terapeutów.

Poinformowano nas, że są one zaplanowane po rozstrzygnięciu konkursu na realizację szkoleń. Zakończyliśmy z intencją kontynuowania rozpoczętego dialogu na kolejnym spotkaniu- być może odbędzie się ono w styczniu 2020.

Agnieszka Litwa-Janowska