Dane placówki
Osoba do kontaktu

Proszę podać dane zgłaszającego w celu weryfikacji zgłoszenia uczestnictwa w akcji 3xtak oraz przesłania potwierdzenia na podany adres email

Superwizja placówki Tylko superwizorzy z listy Superwizorów psychoterapii uzależnień Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Do wniosku należy dołączyć:

(Wykaz nie dotyczy lekarzy i pielęgniarek)Zamówienie materiałów

W tym kroku proszę wybrać ilość zamawianych plakatów promujących akcję 3xtak w Twojej placówce


Plakat A1 (84x59 cm)

Szczegóły zamówienia:

0 x 8 zł = 0 - Plakat

0 x 4 zł = 0 - Naklejka

Pakiet: 0

+ 34 zł - wysyłka Paczka48

______________________________

Razem: 0

Dane do rachunku

Razem do zaplaty: 0 zł.

Nr konta do wpłat:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
37-464 Stalowa Wola
ul. Dąbrowskiego 7

PKO BP SA 54 1020 4926 0000 1502 0033 4482

tytułem: Akcja 3xTak RSPU


Nie
Tak