Lista superwizorów psychoterapii uzależnień

Jan Czesław Czabała 1 Kontakt
Anna Dodziuk 2 Kontakt
Lucyna Golińska 3 Kontakt
Jerzy Mellibruda 4 Kontakt
Zofia Sobolewska-Mellibruda 5 Kontakt
Wanda Trabert 6 Kontakt
Ewa Woydyło 7
Bohdan Woronowicz 8 Kontakt
Jacek Kasprzak 9 Kontakt
Henryk Kedzierski 10 Kontakt
Agnieszka Litwa-Janowska 11 Kontakt
Bożena Maciek-Haściło 12 Kontakt
Dorota Reguła 13 Kontakt
Jacek Skrobot 14 Kontakt
Rajmund Janowski 15 Kontakt
Sławomir Grab 16 Kontakt
Maria Kasprzak 17 Kontakt
Marzena Joanna Wawerska-Kus 18 Kontakt
Grażyna Rychlicka-Schirmer 19 Kontakt
Marcin  Marsollek 20 Kontakt
Elżbieta Rachowska 21 Kontakt
Jolanta Ryniak 22 Kontakt
Teresa Brandy-Tylipska 23 Kontakt
Andrzej Słowikowski 24 Kontakt
Anna Przenzak 25 Kontakt
Halina Ginowicz 26 Kontakt
Magdalena Szczepaniak 27 Kontakt
Bogdan Ratajczak 28 Kontakt
Lidia Cierpiałkowska 29
Krzysztof Gąsior 30 Kontakt
Arletta Kubicka 31 Kontakt
Barbara Błaż-Kapusta 33 Kontakt
Barbara Łukasik 32 Kontakt
Renata Zuba 34 Kontakt
Paweł Romuald Kołakowski 35 Kontakt
Adam Kłodecki 36 Kontakt
Krzysztof Parusiński 37 Kontakt
Bożena Smereka-Oniszczenko 38 Kontakt
Leszek Sagadyn 39 Kontakt
Dorota Dyluś-Beśka 40 Kontakt
Dariusz Malicki 41 Kontakt
Iwona Kołodziejczyk 42 Kontakt
Joanna Sobczyńska 43 Kontakt

Leave a Reply