Ze smutkiem żegnamy Wandę Sztander

Z głębokim smutkiem dotarła do nas ta informacja. Towarzyszyła nam w rozwoju, pracy, była doradcą, nauczycielem, wzorem psychoterapeuty. I co najważniejsze – człowieka. Zostawiła w nas trwały, ciepły ślad, jak nim być.    

Zagrożenie epidemiczne w Polsce – Rekomendacja postępowania RSPU

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, które budzi pytania natury etycznej i praktycznej oraz BHP dla terapeutów i superwizorów pracujących w dziedzinie uzależnień Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PARPA i KBdsPN prośbą o interwencję i poparcie proponowanej poniżej rekomendacji następującego postępowania: Zwrócenie się do płatnika ...

Stanowisko RSPU w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w lecznictwie uzaleznień

Trwają rozmowy ws nieadekwatnych norm zatrudnienia pielęgniarek w lecznictwie uzaleznień. Jeśli nie zostaną zmienione, spowodują likwidację nierentownych w wyniku tych zapisów naszych oddziałów dziennych oraz stacjonarnych – przed kolejnym spotkaniem w MZ przypominamy stanowisko RSPU. pismo ws pielęgniarekPobierz

Stanowisko RSPU w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ nr 7/2020/DSOZ z dn. 16.01.2020

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Rozdział 3. Szczegółowe warunki umowy § 18 pkt. 4. „W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca lub uczestnik potwierdza każdorazowo swój udział poprzez złożenie podpisu w dokumentacji ...

Wesołych Świąt

Relacja z VII ZJAZDU SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

W dniu 30.11.2019 po raz siódmy już spotkaliśmy się na dorocznym zjeździe superwizorów i aplikantów organizowanym przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Zaprosiliśmy, tradycyjnie już, superwizorów z obu nurtów. licząc na wzajemny dialog w okolicznościach zmian, które dotyczą nas wszystkich. z obu Agencji. W zjeżdzie uczestniczyli Goście- Dyrektor KBdsPN Piotr Jabłoński, Zastępca Dyrektora Bogusława Bukowska i ...

Relacja ze spotkania w Warszawie

W dniu 5.11.2019 odbyło się w Warszawie spotkanie zorganizowane przez Dyrektora KBdsPN Piotra Jabłońskiego, w celu wypracowania rozwiązań dla integracji i wzmocnienia środowiska z obu nurtów. Było ono moderowane przez profesora Czabałę i odbywało się zgodnie z zasadą Chatham House Rule. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor PARPA Katarzyna Łukowska i przedstawiciele obu agencji, różnych instytucji organizacji i ...

VII ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Drodzy Superwizorzy, W imieniu RSPU zapraszam na siódmy doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień . Zjazd odbędzie się 30.11.2019 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”. Jak zawsze, oprócz relacji z całorocznej działalności RSPU w merytorycznej części zjazdu proponujemy dwa wystąpienia, ...

Niepożądane zjawiska w psychoterapii i superwizji

Szanowni Państwo,  Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, szóstą edycję Konferencji Superwizorów. Tegoroczna edycja nosi tytuł:   „Niepożądane zjawiska w psychoterapii i superwizji” Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.09.2019 r.  w  Centrum dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji, przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie. Arkusz Zgloszeniowy_Konferencja_Superwizorów_Kraków_2019Pobierz Zaproszenie Konferencja superwizorów w Krakowie_2019Pobierz Program Konferencji superwizorów Kraków 2019Pobierz

Senator Borusewicz o zwolnieniu dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych