Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dnia 9.06.2019 r.