Grupa wsparcia dla superwizorów

W latach 2011- 2012 odbyło się w Warszawie pięć dwudniowych spotkań superwizyjnych dla osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej  w zakresie psychoterapii uzależnień. Spotkania zorganizowała  PARPA , a prowadził je profesor Jan Czesław Czabała.

Jednym z wartościowych efektów wspólnej pracy  w ramach tych spotkań była spontaniczna  inicjatywa najbardziej zaangażowanych uczestników  superwizji  do kontynuowania współpracy, ale już w nieco innej formule.

W ten sposób zawiązała się  samopomocowa grupa wsparcia dla superwizorów psychoterapii uzależnień.  Grupa zaplanowała w tym roku pięć spotkań. Nieodzowny organizacyjnie patronat przyjęło na siebie KSTU.

Grupa nie ma zatem charakteru formalnego, nie posiada formalnego lidera i nie jest ograniczona sztywną formułą przebiegu.  Kieruje się własną naturalną strukturą i dynamiką.  Jesteśmy otwarci na realizację różnych zapotrzebowań wnoszonych przez uczestników spotkania. Grupa jest swobodną platformą dyskusyjną, seminaryjną,  superwizyjną, a także płaszczyzną  umożliwiającą wzajemne wsparcie i integrację środowiska.

Grupa ma charakter zamknięty.

 

Andrzej Słowikowski

 

Informacja dla  uczestników grupy superwizyjnej dla superwizorów:

Adres spotkań :  Ośrodek  Nowolipie – centrum usług socjalnych i szkolenia kadr pomocy społecznej, Warszawa,  ul. Nowolipie 25 b

Terminy:

  • 4—5.01
  • 12.04
  • 28.06
  • 20.09 
  • 1.12

w godz. 10:00 do 18:00

Pożegnanie Jacka. Zapiski naszych wspomnień.