Uchwała Nr 5/2013 z dn. 12.03.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala  akceptację wzoru Certyfikatu Superwizora Psychoterapii Uzależnień obowiązującego od dnia 12.03.2013. Wzór stanowi załącznik Nr 1. do uchwały.

Załącznik Nr 1. Wzór certyfiaktu

Pożegnanie Jacka. Zapiski naszych wspomnień.