Uchwała nr 6/2013 z dnia 05.06.2013

  1. Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  zatwierdza zmianę nazwy Komisji do spraw Etyki Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień na Komisję do spraw Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  (Komisja ds. Etyki przy RSPU).
  2. Przyjmuje Regulamin Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Przyjmuje i ogłasza Kodeks Etyczny Terapeuty, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Pożegnanie Jacka. Zapiski naszych wspomnień.