Uchwała nr 9/2013 z dnia 05.06.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o zmianach do Procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień.

  1. Uchyla się załącznik nr 1  do Uchwały nr 2/2013 z dn. 14.02.2013
  2. Obowiązująca z dniem 05.06.2013 Procedura uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2013

Procedura uzyskiwania tytułu superwizora – zał. 1 do uchwały 9/2013

Pożegnanie Jacka. Zapiski naszych wspomnień.