Uchwała nr 10/2013 z dnia 05.06.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  zatwierdza wzór zaświadczenia potwierdzającego status superwizora aplikanta w zakresie psychoterapii uzależnień, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Wzór Zaświadczenia dla aplikanta – zał. 1 do uchwały 10/2013

Pożegnanie Jacka. Zapiski naszych wspomnień.