Posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Protokół

z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 14.02.2013

Obecni:

Agnieszka Litwa – Janowska

Marcin Wojnar

Jacek Kasprzak

Henryk Kędzierski

Dorota Reguła

  1. Wybranie Przewodniczącego Rady i 2 Wiceprzewodniczących:

Przewodniczący – Agnieszka Litwa –Janowska

Wiceprzewodniczący – Henryk Kędzierski

Wiceprzewodniczący – Dorota Reguła

  1. Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
  2. Przedstawienie i uzgodnienie propozycji szkolenia dla kandydatów na superwizorów psychoterapii uzależnień.
  3. Uchwały Rady:

a) Uchwała nr 1/2013 -o Regulaminie Organizacyjnym Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

b) Uchwała nr 2/2013 o przyjęciu procedury  uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień dla członków Towarzystw Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 25.02.2013.

c) Uchwała nr 3/2013 o otwarciu możliwości ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii uzależnień w trybie nadzwyczajnym o warunkach uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoterapii Uzależnień.

 

Leave a Reply