Skład Rady

Skład Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Zarząd

Przewodniczący – Agnieszka Litwa –Janowska
Wiceprzewodniczący – Dorota Reguła
Wiceprzewodniczący – Jacek Kasprzak

Członkowie

Jacek Skrobot
Bożena Maciek-Haściło
Grażyna Rychlicka-Schirmer
Iwona Kołodziejczyk

 

Agnieszka Litwa-Janowska
Psycholog, Superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, Psychoterapeuta PTP

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Uzależnień

Dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień

Członek Komisji Egzaminacyjnej PARPA

Przewodnicząca Zespołu Ekspertów PARPA ds. Pomagania Osobom z Syndromem DDA

Dorota Reguła
Psycholog,Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

Superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener II° PTP.

Zajmuje się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie

Wykładowca Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ w Warszawie.

Konsultant PARPA i członek Komisji Egzaminacyjnej PARPA

Jacek Telesfor Kasprzak
Psycholog kliniczny,Certyfikowany specjalista  i superwizor psychoterapii uzależnień,

Dyrektor WOTUW – Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

Kierownik Szkoły Psychoterapii Uzależnień – CEDR

Trener- superwizor PTP

Bożena Maciek –  Haściło
PsychologCertyfikowany psychoterapeuta PTP,  posiada  certyfikat  Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii EAP.

Prezes Stowarzyszenia Wspierającego  Rozwój i Zapobiegającego  Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie”  w Śremie

Kierownik Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Dziennym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Śremie

Wykładowca Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji w Broku

Członek komisji egzaminacyjnej PARPA

W pracuje w zespole Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Grażyna Rychlicka-Schirmer
Psycholog, Certyfikowany specjalista i superwizor  psychoterapii uzależnień.

Dyrektor SP ZOZ Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach,

Członek zespołu dydaktycznego Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień

Członek Rady do Spraw Akredytacji  PARPA

Członek  komisji egzaminacyjnej PARPA

Iwona Kołodziejczyk
Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

Superwizor i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy

Certyfikowany specjalista pomocy psychologicznej dla par

Wykładowca Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ w Warszawie

Praktykuje, pracując terapeutycznie z pacjentami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia, współuzależnienia, DDA, a także depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje z osobami dorosłymi, indywidualnie i w terapii par.