Informacje o podjętych interwencjach – w formie interpelacji.

Informacje o podjętych interwencjach – w formie interpelacji, w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych.

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poseł Małgorzaty Zwiercan przesyłam informację o podjętych interwencjach – w formie interpelacji, w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych.

W załączniku znajduje się treść złożonych interpelacji.
Pod wskazanymi adresami będą również dostępne odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7117

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7122

Pragnę dodać, że Przewodnicząca zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji w przedmiotowej sprawie, na najbliższym posiedzenia zespołu, tj. 15.11.2016 r.

Z poważaniem,

Piotr Szypiorowski
Asystent Przewodniczącej
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
tel. 511 176 947