Rozszerzenie kompetencji Komisji ds Etyki przy RSPU

Drogie Koleżanki I drodzy Koledzy.

Porządkujemy kwestie dbałości o etykę I zawodową odpowiedzialność. Obecnie że względu na nasze priorytety zdecydowaliśmy się jak RSPU wesprzeć i rozszerzyć możliwości  działań Komisji ds. Etyki przy RSPU. Ze względu na wymagania RODO, było dużo ograniczeń które u bezradniały działanie w tym obszarze, zwłaszcza wobec czy w imieniu terapeutów. Zasięgnęliśmy porady prawnej i zdecydowaliśmy o wprowadzeniu deklaracji etyki w nowej formie, dla osób zrzeszonych w naszych tj. tworzących RSPU stowarzyszeniach.  Wiąże się to ze zmianami na wielu poziomach: Sygnatariusze Porozumienia zmieniają sformułowania w swoim aneksie, będą też zmieniać zapisy w swoich statutach, by znalazły się tam literalnie. Zmieniamy regulamin RSPU, preambułę Kodeksu Etyki oraz Regulamin Komisji ds. Etyki.

Nasza deklaracja jest uniwersalna, dla specjalistów, instruktorów,  certyfikowanych, osób w trakcie certyfikacji i specjalizacji, superwizorów i aplikantów.  Mamy nadzieję że nie tylko superwizorzy, ale i terapeuci do nas dołączą podpisując tę deklarację.

Agnieszka Litwa-Janowska. Przewodnicząca RSPU

Uchwała nr 5/2024 z dn. 25.01.2024

RSPU uchwala
1/ zmianę tytułu „KODEKS ETYCZNY SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ” na „Kodeks etyczny”
oraz
2/ uzupełnienie tekstu wprowadzającego z „Wykonując czynności zawodowe specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień, zwany dalej terapeutą, powinien przestrzegać następujących zasad” na: ” Wykonując czynności zawodowe wszystkie osoby zajmujące się psychoterapią osób z problemem uzależnień i ich bliskich, w szczególności: specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, osoby będące w trakcie procesu certyfikacyjnego lub w trakcie specjalizacji oraz aplikanci i superwizorzy psychoterapii uzależnień, zwani dalej terapeutami, powinni przestrzegać następujących zasad”.

Honorowe Certyfikaty Superwizora

Z radością zawiadamiam Was, że w tym miesiącu RSPU przyznała dwa honorowe certyfikaty superwizora w uznaniu zasług w obszarze superwizji w lecznictwie uzależnień.

Otrzymali je: Jolanta Łazuga- Koczurowska oraz Piotr Adamiak. Miałam zaszczyt wręczyć je z gratulacjami w imieniu naszej Rady podczas Zjazdu RSPU.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

XI ZJAZD superwizorów i aplikantów Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Jak co roku, 9 grudnia 2023 w Krakowie, w sali magistratu im.  Juliusza Lea odbył się XI ZJAZD superwizorów i aplikantów zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.  Spotkaliśmy się, by porozmawiać o działalności RSPU, sprawach naszego środowiska, o kondycji psychoterapii i lecznictwa uzależnień w dobie dużych przekształceń.

Continue reading