III Edycja SuperKRAK-UZ

W dniu 1.06.2024, w Krakowie, grupa dwunastu osób- superwizorów aplikantów, zakończyła ważny etap swojego kształcenia, tj. szkolenie teoretyczno- warsztatowe. Szkolenie pod nazwą SuperKRAK-UZ zorganizowało Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień pod auspicjami Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i była to już trzecia jego edycja. Aplikanci będą jeszcze przez jakiś czas kontynuować proces swojego przygotowania do roli superwizora, szlifując swoje umiejętności pod okiem wybranego przez siebie superwizora z certyfikatem. Całość zakończy się egzaminem i zdobyciem uprawnień do samodzielnej pracy. Ta ścieżka szkolenia superwizorów psychoterapii uzależnień, opracowana przez RSPU (nadal jedyna w Polsce), uzyskała pozytywną opinię Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Trzymamy kciuki za udany proces rozwoju w tej roli przez naszą aktualną dwunastkę i cieszymy się z faktu, że kolejne osoby- doświadczeni i dobrze wykształceni psychoterapeuci uzależnień, dołączyły do naszego środowiska superwizorów z pożytkiem dla pacjentów i ich terapeutów w ośrodkach lecznictwa uzależnień wzmacniając tak potrzebne nam zaplecze.

Agnieszka Litwa-Janowska

LIST GRATULACYJNY

Szanowny Pan

dr n. med. Łukasz Müldner- Nieckowski

Szanowny Panie,

w związku z powołaniem Pana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień składa serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.  Życzymy Panu dalszej integracji środowiska zajmującego się psychoterapią, a w tym także psychoterapią osób z uzależnieniami i ich bliskich, dbania o obszar superwizji jako nieodłącznej części tej dziedziny, służącej pacjentom oraz osobom
i instytucjom zajmującym się prowadzeniem psychoterapii i tworzeniem dla niej dobrej ramy i godnych warunków. Jesteśmy gotowi do spotkań i współpracy z Panem jako Konsultantem w obszarach, które stanowią nasze wspólne mianowniki.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

Rozszerzenie kompetencji Komisji ds Etyki przy RSPU

Drogie Koleżanki I drodzy Koledzy.

Porządkujemy kwestie dbałości o etykę I zawodową odpowiedzialność. Obecnie że względu na nasze priorytety zdecydowaliśmy się jak RSPU wesprzeć i rozszerzyć możliwości  działań Komisji ds. Etyki przy RSPU. Ze względu na wymagania RODO, było dużo ograniczeń które u bezradniały działanie w tym obszarze, zwłaszcza wobec czy w imieniu terapeutów. Zasięgnęliśmy porady prawnej i zdecydowaliśmy o wprowadzeniu deklaracji etyki w nowej formie, dla osób zrzeszonych w naszych tj. tworzących RSPU stowarzyszeniach.  Wiąże się to ze zmianami na wielu poziomach: Sygnatariusze Porozumienia zmieniają sformułowania w swoim aneksie, będą też zmieniać zapisy w swoich statutach, by znalazły się tam literalnie. Zmieniamy regulamin RSPU, preambułę Kodeksu Etyki oraz Regulamin Komisji ds. Etyki.

Nasza deklaracja jest uniwersalna, dla specjalistów, instruktorów,  certyfikowanych, osób w trakcie certyfikacji i specjalizacji, superwizorów i aplikantów.  Mamy nadzieję że nie tylko superwizorzy, ale i terapeuci do nas dołączą podpisując tę deklarację.

Agnieszka Litwa-Janowska. Przewodnicząca RSPU

Uchwała nr 5/2024 z dn. 25.01.2024

RSPU uchwala
1/ zmianę tytułu „KODEKS ETYCZNY SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ” na „Kodeks etyczny”
oraz
2/ uzupełnienie tekstu wprowadzającego z „Wykonując czynności zawodowe specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień, zwany dalej terapeutą, powinien przestrzegać następujących zasad” na: ” Wykonując czynności zawodowe wszystkie osoby zajmujące się psychoterapią osób z problemem uzależnień i ich bliskich, w szczególności: specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, osoby będące w trakcie procesu certyfikacyjnego lub w trakcie specjalizacji oraz aplikanci i superwizorzy psychoterapii uzależnień, zwani dalej terapeutami, powinni przestrzegać następujących zasad”.