Komisja Etyki

Komisja ds Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Przewodnicząca Komisji ds Etyki – Zofia Sobolewska-Mellibruda

Kontakt email

Rajmund Janowski
Sekretarz Komisji Etyki

Psycholog, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego., sekretarz Komisji Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Sławomir Grab
Członek Komisji Etyki

Psycholog,  specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor grupowego  treningu  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pełniący obowiązki specjalisty psychologii klinicznej. Ukończył szkolenie Master Practitioner of NLP oraz   psychoterapii poznawczo-behawioralnej  CTPB. Wykładowca szkoły psychoterapii uzależnień CEDR  w Kamiennej Górze, współpracuje  ze szkołami:  SWPS w Katowicach oraz KRAK-UZ w Krakowie. Dyrektor WOTUAiW w Stalowej Woli.