Komisja Etyki

Komisja ds Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Przewodnicząca Komisji ds Etyki – Zofia Sobolewska-Mellibruda

Kontakt email

Rajmund Janowski
Sekretarz Komisji Etyki

 

Psycholog, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

sekretarz Komisji Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

 
Bożena Smereka-Oniszczenko
Członek Komisji Etyki

 

Psycholog superwizor i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 
 
Członek Komisji Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.
 
 
Pracuję terapeutycznie z osobami zgłaszającymi problemy w obszarze uzależnień oraz z członkami ich rodzin.
 
Sławomir Grab
Członek Komisji Etyki

 

Psycholog,  specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor grupowego  treningu  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pełniący obowiązki specjalisty psychologii klinicznej.

Ukończył szkolenie Master Practitioner of NLP oraz   psychoterapii poznawczo-behawioralnej  CTPB.

Wykładowca szkoły psychoterapii uzależnień CEDR  w Kamiennej Górze, współpracuje  ze szkołami:  SWPS w Katowicach oraz KRAK-UZ w Krakowie. Dyrektor WOTUAiW w Stalowej Woli.

 
Anna Przenzak 
Członek Komisji Etyki

 

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, terapeuta motywujący PTTM.

Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Zajmuje się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.