Komisja Etyki

Komisja ds Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Przewodnicząca Komisji ds Etyki – Zofia Sobolewska-Mellibruda

Kontakt email

Rajmund Janowski
Sekretarz Komisji Etyki

Psycholog, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

sekretarz Komisji Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Bożena Smereka-Oniszczenko
Członek Komisji Etyki

Psycholog superwizor i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Członek Komisji Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.
Pracuję terapeutycznie z osobami zgłaszającymi problemy w obszarze uzależnień oraz z członkami ich rodzin.
Sławomir Grab
Członek Komisji Etyki

Psycholog,  specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor grupowego  treningu  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pełniący obowiązki specjalisty psychologii klinicznej.

Ukończył szkolenie Master Practitioner of NLP oraz   psychoterapii poznawczo-behawioralnej  CTPB.

Wykładowca szkoły psychoterapii uzależnień CEDR  w Kamiennej Górze, współpracuje  ze szkołami:  SWPS w Katowicach oraz KRAK-UZ w Krakowie. Dyrektor WOTUAiW w Stalowej Woli.