Komisja Etyki

Komisja ds Etyki przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

  • Przewodnicząca Komisji ds Etyki – Zofia Sobolewska-Mellibruda
  • Sekretarz – Rajmund Janowski
  • Członek – Sławomir Grab

 

Kontakt email