Rozszerzenie kompetencji Komisji ds. Etyki przy RSPU

Drogie Koleżanki I drodzy Koledzy.

Porządkujemy kwestie dbałości o etykę i zawodową odpowiedzialność. Obecnie że względu na nasze priorytety zdecydowaliśmy się jak RSPU wesprzeć i rozszerzyć możliwości działań Komisji ds. Etyki przy RSPU. Ze względu na wymagania RODO, było dużo ograniczeń, które u bezradniały działanie w tym obszarze, zwłaszcza wobec czy w imieniu terapeutów. Zasięgnęliśmy porady prawnej i zdecydowaliśmy o wprowadzeniu deklaracji etyki w nowej formie, dla osób zrzeszonych w naszych tj. tworzących RSPU stowarzyszeniach.  Wiąże się to ze zmianami na wielu poziomach: Sygnatariusze Porozumienia zmieniają sformułowania w swoim aneksie, będą też zmieniać zapisy w swoich statutach, by znalazły się tam literalnie. Zmieniamy regulamin RSPU, preambułę Kodeksu Etyki oraz Regulamin Komisji ds. Etyki.

Nasza deklaracja jest uniwersalna, dla specjalistów, instruktorów,  certyfikowanych, osób w trakcie certyfikacji i specjalizacji, superwizorów i aplikantów.  Mamy nadzieję że nie tylko superwizorzy, ale i terapeuci do nas dołączą podpisując tę deklarację.

Agnieszka Litwa-Janowska. Przewodnicząca RSPU