Uchwała nr 3/2018 z dn.31.12.2018

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala wprowadzenie obowiązku:

1)  potwierdzania przez superwizorów posiadających certyfikat RSPU swojej przynależności do towarzystwa- jednego z sygnatariuszy porozumienia RSPU. Stosowny wzór zaświadczenia zamieszczony jest na stronie www.radasuperwizorow.pl . Wzór wypełniony przez władze Towarzystwa oraz superwizora należy przesyłać na adres RSPU do 31 maja każdego roku, poczynając od r.2019.

2)  podpisania deklaracji etyki- zamieszczonej na stronie www.radasuperwizorow.pl . Jednorazowo wypełnioną deklarację należy przesłać na adres RSPU.

Iwona Kołodziejczyk,

Dorota Reguła

Jacek Telesfor Kasprzak

Bożena Maciek-Haściło

Grażyna Rychlicka- Schirmer

Agnieszka Litwa-Janowska