Uchwała nr 3/2022 z dnia 05,10.2022.


W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym RSPU:


Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada składa się z superwizorów certyfikowanych przez RSPU. Każde z Towarzystw ma prawo rekomendować do jej składu nie więcej niż 3 superwizorów, którzy tworzą Radę w kolejnej kadencji”


Paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje Komisję do spraw Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Każde z Towarzystw ma prawo zgłosić do tej Komisji 2 osoby (dwie).”