Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 14 Maja 2019

W dniu 14.05.2019 z inicjatywy Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, w Warszawie odbyło się spotkanie otwarte dla superwizorów, kierowników szkół i ośrodków stażowych oraz egzaminatorów ze ścieżki PARPA. Celem spotkania było omówienie zaistniałej dla środowiska lecznictwa uzależnienia od alkoholu sytuacji wynikającej  z decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej likwidacji realizowanego od dwudziestu lat systemu szkolenia i certyfikacji specjalistów ...