Rozszerzenie kompetencji Komisji ds Etyki przy RSPU

Drogie Koleżanki I drodzy Koledzy.

Porządkujemy kwestie dbałości o etykę I zawodową odpowiedzialność. Obecnie że względu na nasze priorytety zdecydowaliśmy się jak RSPU wesprzeć i rozszerzyć możliwości  działań Komisji ds. Etyki przy RSPU. Ze względu na wymagania RODO, było dużo ograniczeń które u bezradniały działanie w tym obszarze, zwłaszcza wobec czy w imieniu terapeutów. Zasięgnęliśmy porady prawnej i zdecydowaliśmy o wprowadzeniu deklaracji etyki w nowej formie, dla osób zrzeszonych w naszych tj. tworzących RSPU stowarzyszeniach.  Wiąże się to ze zmianami na wielu poziomach: Sygnatariusze Porozumienia zmieniają sformułowania w swoim aneksie, będą też zmieniać zapisy w swoich statutach, by znalazły się tam literalnie. Zmieniamy regulamin RSPU, preambułę Kodeksu Etyki oraz Regulamin Komisji ds. Etyki.

Nasza deklaracja jest uniwersalna, dla specjalistów, instruktorów,  certyfikowanych, osób w trakcie certyfikacji i specjalizacji, superwizorów i aplikantów.  Mamy nadzieję że nie tylko superwizorzy, ale i terapeuci do nas dołączą podpisując tę deklarację.

Agnieszka Litwa-Janowska. Przewodnicząca RSPU

Honorowe Certyfikaty Superwizora

Z radością zawiadamiam Was, że w tym miesiącu RSPU przyznała dwa honorowe certyfikaty superwizora w uznaniu zasług w obszarze superwizji w lecznictwie uzależnień.

Otrzymali je: Jolanta Łazuga- Koczurowska oraz Piotr Adamiak. Miałam zaszczyt wręczyć je z gratulacjami w imieniu naszej Rady podczas Zjazdu RSPU.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

XI ZJAZD superwizorów i aplikantów Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Jak co roku, 9 grudnia 2023 w Krakowie, w sali magistratu im.  Juliusza Lea odbył się XI ZJAZD superwizorów i aplikantów zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.  Spotkaliśmy się, by porozmawiać o działalności RSPU, sprawach naszego środowiska, o kondycji psychoterapii i lecznictwa uzależnień w dobie dużych przekształceń.

Continue reading

Posiedzenie Komisji ds. Etyki przy RSPU.

W dniu 23.11.2023 odbyło się posiedzenie Komisji ds. Etyki przy RSPU. Po odejściu przewodniczącej Komisja uzupełniła swój skład- nowym jej członkiem został rekomendowany przez PSPI  Dariusz Malicki. Witamy serdecznie!

Na tym samym posiedzeniu Komisja wybrała nową przewodniczącą. Została nią Anna Przenzak.

Gratulujemy wyboru i życzymy całej Komisji dobrej współpracy.

Zmiany w Komisji ds. Etyki przy RSPU

Spieszę z informacją, że Zofia Sobolewska-Mellibruda pożegnała się z Komisją ds Etyki  przy RSPU składając na ręce przewodniczącej Rady rezygnację.

Jesteśmy wdzięczni Zosi za wiele lat współpracy i rozstrzygania wraz z komisją niejednego dylematu etycznego. Z szacunkiem i wdzięcznością myślimy o Tobie i Twoim autorytecie Zosiu.

Dziękujemy.

XI ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zapraszam serdecznie na XI ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Spotykamy się 9 grudnia 2023 w sobotę  godz. 11.00-16.30 w Krakowie w Magistracie w sali  Juliusza Lea, ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4

Program naszego spotkania znajduje się w załączniku. Tradycyjnie zawiera zarówno omówienie bieżącej działalności Rady, jak i merytoryczne wystąpienia. W części praktycznej szczególnym naszym Gościem będzie Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień dr. hab. Barbara Bętkowska- Korpała prof. UJ. Wspólna panelowa rozmowa będzie wiązała się z wyzwaniami dotyczącymi potrzeb naszego środowiska.

Continue reading

Rekomendacja szkolenia SuperKRAK-UZ

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Dziś na moje ręce przyszła rekomendacja dotycząca szkolenia
SuperKRAK-UZ od prof. Barbary Bętkowskiej Korpały- Krajowego
Konsultanta w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Wnioskowałam w imieniu RSPU o taką opinię, przedkładając wszystkie
stosowne dokumenty i zapisy tworzące ramę tego szkolenia.

Oznacza to, że nasze szkolenie aplikantów spełnia wymagania tego
rodzaju przygotowania do roli superwizora psychoterapii uzależnień. Co
za tym idzie opinia ta daje potwierdzenie wartości naszej ścieżki w
tym zakresie.

Cieszę się i spieszę Wam o tym powiedzieć. Gratuluję wszystkim,
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie i działającym w nim
zarówno merytorycznie jak i administracyjnie.

Agnieszka Litwa-Janowska