ANEKS nr 1 do Porozumienia Rady Superwizorów

ANEKS nr 1
z dnia 21 lutego 2013r.
do Porozumienia zawartego dnia 25 stycznia 2013r. pomiędzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, NIP 701-02-44-440, REGON 142453355 reprezentowane przez Marcina Wojnara – Przewodniczącego
oraz
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-24-02-964, REGON 180006655 reprezentowane przez Jacka Kasprzaka- Przewodniczącego
oraz
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, NIP 6792679067, REGON 356297553 reprezentowane przez Agnieszkę Litwę-Janowską – Prezesa
oraz
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A m. 12, 01-373Warszawa, NIP 522-28-71-436, REGON 141108053 reprezentowane przez Jacka Skrobota – Prezesa
(zwane dalej Towarzystwami)

§ 1

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Na mocy niniejszego porozumienia Towarzystwa powołują z dniem 25 stycznia 2013r. Radę Superwizorów w składzie:
– Jerzy Samochowiec (rekomendacja PTBU),
– Marcin Wojnar (rekomendacja PTBU),
– Jacek Kasprzak (rekomendacja PTPU),
– Henryk Kędzierski (rekomendacja PTPU),
– Agnieszka Litwa-Janowska (rekomendacja KSTU),
– Bożena Maciek-Haściło (rekomendacja KSTU),
– Dorota Reguła (rekomendacja PSPI),
– Jacek Skrobot (rekomendacja PSPI).

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>